การบำรุงรักษาและการตรวจสอบลิฟต์

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบลิฟต์


  การบำรุงรักษาและการตรวจสอบลิฟต์

 

รายการบำรุงรักษาลิฟต์

 1. Hoistway doors (ประตูหน้าชั้น)
 2. Hoistway doors or gate interlocks locking function and closed position (ระบบล็อคและตำแหน่งการปิดของประตูหน้าชั้น
 3. Hoistway door interlocks auxiliary locks (ระบบล็อคเสริมของประตูหน้าชั้น)
 4. Hoistway door or gate-separate or combination mechanical locks and electric contacts (ก้านคอนแทคของประตูหน้าชั้น)
 5. Power-door operation (ระบบเปิด-ปิดของบานประตู)
 6. Car door or gates and electric contacts (ชุดคอนแทคของประตูลิฟต์)
 7. Emergency doors in bind hoistways (ระบบการเปิดประตูหน้าชั้นฉุกเฉิน)
 8. Emergency-release switch in car (ระบบการเปิดประตูจากในลิฟต์กรณีฉุกเฉิน)
 9. Car enclosures (ตัวถังลิฟต์)
 10. Car illumination (ระบบแสงสว่าง)
 11. Operating and control devices (ระบบควบคุมลิฟต์)
 12. Car floor,sills,and landing sills (พื้นลิฟต์,รองประตูและบานประตูหน้าชั้น)
 13. Protection of projection and recesses in hoistway (ตำแหน่งของบานประตูลิฟต์)
 14. Car emergency signals for elevators (สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน)
 15. Hoistway enclosures and doors (การป้องกันของลิฟต์โปร่งทุกชั้น)
 16. Hoistway access switches (สวิทซ์บังคับลิฟต์ด้วยมือหน้าชั้น)
 17. Parking devices and hoistway door unlocking devices (อุปกรณ์บังคับลิฟต์จอดชั้นและกลไกปลดล็อคประตู)
 18. Rope and rope fastening inspection counterweights in separate hoistways (ระบบดึงน้ำหนักถ่วงของบานประตู)
 19. Car platform guards (แผ่นกันกระแทกฐานของประตูลิฟต์)
 20. Top car clearance (ช่องว่างบนหลังคาลิฟต์)
 21. Counterweight and counterweight filler (ชุดน้ำหนักถ่วง)
 22. Wire rope fastenings and sheaves (การยึดของสลิงลิฟต์และลูกรอก)
 23. Wire rope inspection (การตรวจเช็คของสลิงลิฟต์)
 24. Compensating chains inspection (การตรวจเช็คโซ่ถ่วงลิฟต์)
 25. Wire rope lubrication (การหล่อลื่นสลิงลิฟต์)
 26. Normal terminal stopping devices (อุปกรณ์ควบคุมการจอดชั้น)
 27. Final terminal stopping devices (อุปกรณ์ควบคุมการจอดฉุกเฉินชั้นบนสุด)
 28. Car and counterweight horizontal clearances (ช่องว่างระหว่างตัวลิฟต์และน้ำหนักถ่วง)
 29. Car and counterweight guide rails,rail fastenings, car crossheads and car guiding members (ราง,ตัวยึดรางลิฟต์ และน้ำหนักถ่วงและอุปกรณ์ยึดตัวประกบราง)
 30. Alignment of rails (ตำแหน่งของราง)
 31. Car and hoistway door and gate operating locking and contact devices and interlocking retiring cams (การทำงานของประตูลิฟต์และประตูหน้าชั้น อุปกรณ์ล็อค ,ก้านคอนแทคและอุปกรณ์เปิดล็อค)
 32. Hoistway and car door and gate hangers and associated equipment inerconnections of multisection door panels and hoistway door vision panels (อุปกรณ์แขวนประตูและส่วนประกอบต่างๆ ของประตูลิฟต์และประตูหน้าชั้น)
 33. Top of car operating devices and working platforms (อุปกรณ์ควบคุมการทำงานบนหลังคาลิฟต์และพื้นหลังคาลิฟต์)
 34. Governor-rope releasing carrier (การปลดระบบเบรคฉุกเฉินด้วยสลิงกัฟเวอร์เนอร์)
 35. Car frame (โครงลิฟต์)
 36. Car-leveling devices (ตำแหน่งของอุปกรณ์ควบคุมการจอดชั้น)
 37. Hoistway junction box and traveling cables (กล่องพักสายไฟและสายเคเบิลของลิฟต์)
 38. Overhead and deflection sheaves (ลูกรอกทดใต้ห้องเครื่องลิฟต์)
 39. Protection and projections and recesses in hoistways (ตำแหน่งของหน้าต่างฉุกเฉินเหนือชั้นบนสุดของบ่อลิฟต์)
 40. Glass curtain walls ( ผนังของบ่อลิฟต์ที่ทำด้วยแก้ว)
 41. Floor numbers (แผ่นแจ้งตำแหน่งชั้นของลิฟต์)
 42. Installation of pipes, wiring and ducts in hoistway (ทางเดินสายไฟในบ่อลิฟต์)
 43. Hoistway protection in case of fire (อุปกรณ์ระบายอากาศในบ่อลิฟต์กรณีเกิดเพลิงไหม้)
 44. Inspection of wire rope and rope fastening
 45. Overhead secondary and fastening sheaves ( ลูกรอกทดเหนือบ่อลิฟต์)
 46. Overhead grating and fastenings (จุดยึดของคานแท่นเครื่องลิฟต์)
 47. Overhead grating and platforms (พื้นห้องเครื่องลิฟต์)
 48. Top counterweight clearances (ช่องว่างเมื่อน้ำหนักถ่วงขั้นสูงสุด)
 49. Speed governor (อุปกรณ์ป้องกันความเร็วลิฟต์เกินพิกัด)
 50. Traction driving sheave (ลูกรอกขับลิฟต์)
 51. Guards of exposed equipment (แผ่นป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ)
 52. Winding drum machines (เครื่องระบบม้วนสลิง)
 53. Driving machine terminal stopping switches,slack rope device and normal terminal stopping switches (อุปกรณ์ควบคุมการจอดในห้องเครื่องและอุปกรณ์ควบคุมความตึงของลิฟต์)
 54. Gears and bearings (ชุดเกียร์และชุดประกบเพลา)
 55. Driving machine moter (มอเตอร์ขับลิฟต์)
 56. Driving machine brake (ชุดเบรค)
 57. Motor-generator sets used with generator-field control (เครื่องปั่นไฟกระแสตรงและตัวควบคุม)
 58. Controller mechanisms,wiring and fuses (ตู้ควบคุม,อุปกรณ์,การเดินสายไฟฟ้า และฟิวส์)
 59. Light, fire extinguisheres housekeeping and ventilation (ระบบแสงสว่าง,อุปกรณ์ดับไฟไหม้และระบบระบายอากาศ)
 60. Installation of pipes,wiring and ducts inmaching room and machinery spaces (ทางเดินสายไฟในห้องเครื่อง)
 61. Pit , pit stopswitch, and pit light (อุปกรณ์หยุดฉุกเฉินก้นบ่อ และระบบแสงสว่าง)
 62. Car and counterweight oil buffers (อุปกรณ์กันกระแทกของลิฟต์ และน้ำหนักถ่วงระบบน้ำมัน)
 63. Car and counterweight spring buffers (อุปกรณ์กันกระแทกของลิฟต์และน้ำหนักถ่วงของระบบสลิง)
 64. Counterweight guards (แผ่นปิดชุดน้ำหนักถ่วง)
 65. Speed governor rope-tension sheave (สลิงกัฟเวอร์เนอร์ และตัวลูกรอกถ่วงน้ำหนัก)
 66. Compensating chains, rope and compensating-rope tension sheave (โซ่,สลิงถ่วงน้ำหนักและลูกรอก)
 67. Final terminal stopping switch (อุปกรณ์ควบคุมการจอดฉุกเฉินที่ก้นบ่อ)
 68. Bottom car and counterweight runby and clearance (ระยะที่ลิฟต์และน้ำหนักถ่วงสามารถวิ่งเลยได้)
 69. Traveling cable (สายเคเบิ้ลของลิฟต์)
 70. Car frame(sling) and platform (ตัวหิ้วลิฟต์ และพื้นลิฟต์)
 71. Car and counterweight bottom guide shoes and safety parts (ตัวประกอบรางใต้ลิฟต์และอุปกรณ์เบรคฉุกเฉิน)

 

หมายเหตุ ในการตรวจเช็คข้างต้นนั้นเป็นตัวอย่างโดยสังเขป อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามลิฟต์แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อตามความเหมาะสม และตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ในอนาคต

 

Copyright (C) 2003 Thai Lift Parts Co., Ltd, All Rights Reserved.

ThaiLiftParts.Com
E-Mail: contact@thailiftparts.com
โทรศัพท์ 02-744 - 6161 , โทรสาร 02-303-0202